Alta Terra di Lavoro

già Terra Laboris,già Liburia, già Leboria olim Campania Felix

RASSEGNA DI POESIA IN LINGUA VOLGARE A FERENTINO “STAMËCË ZITTA” di RAIMONDO ROTONDI

Posted by on Dic 21, 2023

RASSEGNA DI POESIA IN LINGUA VOLGARE A FERENTINO “STAMËCË ZITTA” di RAIMONDO ROTONDI

Dopo aver pubblicato la poesia in lingua laborina “LË BÈLLË PAROLË” scritta e recitata da Raimondo Rotondi oggi pubblichiamo “STAMËCË ZITTA” che è stata anch’essa presentata alla rassegna di Poesia in Lingua Volgare organizzata dalla Pro Loco “L.Sonni” a Ferentino

STAMËCË ZITTA

Cë tënama sta’ na cica chiù zitta

ca iéssë glië munnë fa në rumórë

quanta së sènt’a manca y a ritta

parë quascë në sciuscë o gli’addórë

chë së sèntë, së ricë o s’è rittë

quannë vóla truóppë bassë gli’astórë

Chi lë sa s’è puochë o s’è në marë

ma chést’aria appërméttë vëntàrë

‘ntramiéntë chë siérrë port’y ranarë

nën cë piénsë, ca sèrvë y nën sèrvë

pò suscià bruttë: chiù bómma chë sparë

Sa glië dëstinë chéll’è chë cunsèrva

quannë l’ënfórna chë chéllë panàrë

prëja Di’, glië Santë qualë të parë

Prëja ca nën è chéllë chë pënsamë

ma stamëcë zitta y ascutamë

Raimondo Rotondi

Arpino

Submit a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.